Systemy nagrywania rozmów

Systemy te przeznaczone są do rejestracji na platformie PC rozmów telefonicznych lub radiotelefonicznych prowadzonych na łączach analogowych, radiowych lub specjalizowanych cyfrowych. Nagrywanie rozmów telefonicznych dokonuje się w czasie rzeczywistym na wielu kanałach rozmównych jednocześnie. Zarejestrowane rozmowy przechowywane są na dysku komputera (lub innej zewnętrznej pamięci) w dedykowanej bazie danych. Odpowiednie oprogramowanie pozwala zarządzać taką bazą – wyszukiwać, segregować, archiwizować i odtwarzać nagrania, kontrolować uprawnienia użytkowników i zabezpieczać przed nieautoryzowanym dostępem oraz lokalnie lub zdalnie monitorować zasoby bazy.

Rejestratory PC CorsacSQL należą do najnowocześniejszych rozwiązań tego typu w swojej klasie. W specjalizowanych kartach sprzęgu z linią zastosowane zostały programowalne układy typu CPLD-Xlinx, , natomiast oprogramowanie wykorzystuje najnowsze mechanizmy usług platformy NT, efektywne kompresory zapisu mowy – DSP Group TrueSpeach(TM), GSM6.10, MPEG Layer-3 – oraz sieciowe mechanizmy dostępu do urządzeń i możliwości ich konfiguracji. Dodatkowo zmieniona została technologia przechowywania nagrań. Systemy PC CorsacSQL wykorzystują do przechowywania nagrań profesjonalne bazy danych działające w architekturze klient – serwer. Mogą to być takie bazy danych jak Microsoft SQL Server, Interbase, Firebird czy MySQL. W trakcie rejestrowania rozmów w bazie danych komputera pojawia się wiele różnych informacji, m.in. godzina rozpoczęcia każdej rozmowy, czas jej trwania, numery telefoniczne abonentów wywoływanych i wywołujących (jeśli operator sieci je udostępnia), komentarze operatorów, stan urządzeń rejestrujących a dla łączy cyfrowych sygnalizacja kanału D itp. Zawsze zapisywane są pliki dźwiękowe z treścią rozmów w osobnych rekordach bazy. Program PC CorsacSQL umożliwia przeglądanie bazy danych z zapisanymi informacjami, odsłuchiwanie lub przegrywanie nagrań dźwiękowych, drukowanie raportów i statystyk, archiwizację oraz selekcję kanałów lub urządzeń do rejestracji. Program umożliwia także wyselekcjonowanie interesujących nas nagrań według dowolnie określonych w bazie kryteriów i nagranie ich na jakimkolwiek zewnętrznym nośniku (np. CD lub Flash) lub też przesłanie ich w sieci LAN lub WAN.

Lokalizacja bazy danych zależy od wyboru użytkownika. Może to być ten sam komputer gdzie umieszczone są specjalizowane karty sprzęgu z linią lub też dowolnie wybrany inny komputer w sieci LAN lub WAN.

Dzięki modularnej budowie system PC CorsacSQL może być zastosowany zarówno do nagrywania rozmów z niewielkiej liczby linii telefonicznych jak i do rejestracji rozmów przeprowadzanych w dużych organizacjach wyposażonych w zaawansowane centrale różnego typu.

Skala systemu może się zmieniać w trakcie jego użytkowania bez zmiany wszystkich jego podstawowych funkcji.