OpenStage Key Module 40

15 dodatkowych samoopisujących klawiszy, dowolnie programowalnych

• możliwość przyporządkowania numerów telefonicznych lub funkcyjnych

• dostępna z aparatem OpenStage 40

• dostępna wyłącznie dla abonentów systemu HiPath 3000

• dostępna w kolorze ice blue oraz lava

• wymagany dodatkowy zasilacz