OpenStage Key Module 15

15 dodatkowych dowolnie programowalnych klawiszy funkcyjnych

• możliwość przyporządkowania numerów telefonicznych lub funkcyjnych

• dostępna z aparatem OpenStage 40

• dostępna wyłącznie dla abonentów systemu HiPath 3000

• dostępna w kolorze ice blue oraz lava

• wymagany dodatkowy zasilacz