OpenStage 15 T

Wyświetlacz
– Monochromatyczny wyświetlacz LCD, 205×41 pikseli

Funkcje
– Przekazywanie rozmów
– Książka telefoniczna (z centrali)
– Skrzynka mailowa
– Historia rozmów
– 8 programowalnych klawiszy
– 3 klawisze menu