Wirtualizacja

Wirtualizacja Serwerów

Wirtualizacja serwerów przynosi dla firmy wymierne korzyści. Zamiast kilku maszyn fizycznych możliwe jest zastosowanie jednego serwera fizycznego, na którym funkcjonuje kilka maszyn wirtualnych.

W efekcie wirtualizacji infrastruktura IT przedsiębiorstwa staje się bardziej :

Oszczędna:
Dzięki wirtualizacji serwerów, zmniejsza się liczba fizycznych maszyn, które są drogie
w eksploatacji. Oszczędności dotyczą przestrzeni zajmowanej przez serwery fizyczne, które często zajmują całe pomieszczenia. Uzyskujemy znaczące zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do ich chłodzenia. Zmniejszają się również wydatki związane z amortyzacją i konserwacją serwerów. Dzięki wirtualizacji uzyskujemy także optymalne wykorzystanie dostępnej mocy obliczeniowej.

Kompatybilna:

Wirtualizacja serwerów umożliwia uruchomienie kilku wirtualnych środowisk z różnymi systemami operacyjnymi np.: (Linux, Windows) w taki sposób, że dla działających na nich aplikacji, zachowują się jak różne serwery. Uzyskujemy również wyższą kompatybilność sprzętu, znika problem związany
z różnorodnością sterowników. Dzięki wirtualizacji jest możliwa obsługa starszych systemów operacyjnych oraz aplikacji na nowych serwerach.

Bezawaryjna:

Większa kontrola i mniejsza awaryjność uzyskuje się przez pełną separacje wirtualnych środowisk. Jedna aplikacja przypisana jest do jednego środowiska, które funkcjonuje jak niezależny serwer. Dzięki automatyzacji wykonywania kopii zapasowych możliwe jest zapewnienie ciągłości działania systemów w przypadku awarii. Możliwe jest również przenoszenie wirtualnych środowisk między serwerami, co pozwala na szybkie przywracanie wszystkich funkcji systemowych. Możliwe jest także zbudowanie architektury odpornej na awarie z pomocą więcej niż jednego serwera obsługującego wirtualizację. W przypadku awarii jednego z nich, drugi automatycznie przejmuje jego funkcje. Serwery zwirtualizowane umożliwiają odzyskiwanie całych maszyn m.in. poprzez wykonywanie migawki systemu operacyjnego.

Prowadzimy migrację fizycznych serwerów do maszyn wirtualnych, zapewniamy wsparcie techniczne i stałą obsługę.

Wirtualizacja Desktopów

Wirtualizacja desktopów to obecnie jedno z najbardziej perspektywicznych rozwiązań redukujących koszty IT w przedsiębiorstwach. Ta technologia pozwala stworzyć wirtualne maszyny , których pulpity będą widzieć użytkownicy. Dzięki temu firma uzyskuje szereg korzyści:

Do głównych zalet wirtualizacji desktopów zaliczyć trzeba uproszczenie sposobu tworzenia, udostępniania i zarządzania środowiskiem desktopów dla użytkowników. Wirtualizacja desktopów ułatwia także instalacje nowych aplikacji. Wirtualizacja zapewnia również ograniczenie liczby potencjalnych awarii i czasu ich trwania.

Wirtualne desktopy to lepsze zarządzanie obrazami systemów użytkowników i licencjami oraz wydłużenie się cyklu wymiany komputerów na biurkach użytkowników dzięki na ograniczeniu zapotrzebowania na moc obliczeniową, gdyż przetwarzanie odbywa się na serwerze.

W przypadku migracji z tradycyjnego środowiska możliwe jest wykorzystanie starszych komputerów w charakterze tzw. cienkiego klienta. Dzięki temu na starszym sprzęcie możemy korzystać z najnowszych systemów operacyjnych. W innym przypadku możliwe jest dokupienie osobno cienkiego klienta po znacznie niższych kosztach niż cały komputer PC. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącego serwera u klienta aby dalej zmniejszyć koszt migracji oraz w pełni wykorzystać możliwości posiadanego sprzętu.

Dla użytkowników wirtualizacja to także możliwość bezpiecznego, zdalnego dostępu do swoich desktopów z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie, a także redukcja wymagań sprzętowych.

Poznaj warunki cenowe usługi.