SIP Trunk

Internetowa Telefonia Cyfrowa SIP Trunk jest usługą telekomunikacyjną, umożliwiającą realizację połączeń głosowych za pośrednictwem sieci IP (publiczna sieć Internet lub sieć prywatna).

Usługa wykorzystuje do transmisji głosu technologię VoIP wspieraną przez protokół SIP. Usługa jest skierowana do Abonentów posiadających centralę telefoniczną IP.

Abonent otrzymuje tradycyjną stacjonarną numerację telefoniczną przyznawaną zgodnie z Planem Numeracji Krajowej (wyróżniki strefy zgodne z fizyczną lokalizacją IP PABX) dla każdej Lokalizacji lub przenosi własną posiadaną numerację oraz możliwość realizacji połączeń głosowych, także w postaci Pakietów minut.

Sprawdź dostępność usługi oraz warunki cenowe