IP Transit

Dostęp do Internetu klasy operatorskiej
Dokonując wyboru dostawcy usług dostępu do Internetu, należy zwrócić uwagę na liczbę, rodzaj i szybkość połączeń sieci IP operatora z innymi sieciami oraz charakter jego własnych zasobów sieciowych.
Usługa IP Transit skierowana jest do dostawców usług Internetowych (ISP), jak i również korporacji wykorzystujących Internet do rozpowszechniania informacji o sobie oraz korporacji, które udostępniają swoje zasoby w Internecie, a także firm, które używając aplikacji bazujących na technologii IP, prowadzą własną politykę routingową przy wykorzystaniu protokołu BGP.

Korzyści dla klientów

Gwarantowanej jakości, szybkie i symetryczne łącze internetowe dostarczane medium światłowodowym.

Korzyści dla klientów

– Wysokiej jakości symetryczny, szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości 1 GB, 10 GB lub większej.

– Dostęp z Internetu do zasobów danych klientów.

– Gwarancja dostępności i jakości pasma. Brak overbookingu.

– Dostęp do sieci IP największych operatorów Internetu na świecie.

– Możliwość zawarcie w kontrakcie parametrów jakości usługi – SLA (Service Level Agreement) .

– Uzyskanie kompletnego rozwiązania (end to Internet) – zapewniamy łącze dostępowe i sprzęt końcowy.

– Jedno zamówienie, jeden kontrakt, jedna dostawa, jeden kontakt.

– Jedno miejsce zgłaszania awarii – przez calą dobę, cały tydzień, cały rok.

Sprawdź dostępność usługi oraz warunki cenowe