IP Solutions

Każda firma, która posiada oddziały rozproszone po całym kraju, musi zapewnić możliwość wymiany informacji między nimi. Rozwinięta sieć kanałów sprzedaży, złożone procesy produkcji, skomplikowana logistyka działań firmy – wszystko to sprawia, że efektywny przepływ informacji między poszczególnymi oddziałami firmy staje się elementem kluczowym dla swobodnego działania i uzyskania przewagi nad konkurencją.

Upowszechnienie się technologii IP przyniosło gwałtowny rozwój technologii transmisji danych. Jednak dopiero rozwój technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching) umożliwił w pełni bezpieczną i bogatą w usługi dodatkowe transmisję danych, wykorzystującą protokół IP.

Najistotniejszym aspektem rozwiązań IP MPLS jest zapewnienie przez sieć wysokiej jakości transmisji danych pochodzących z różnych źródeł (Głos, krytyczne dane biznesowe, dostęp do poczty oraz WWW).
Usługa zapewnia całkowite odizolowanie transmisji danych od Internetu poprzez fizyczne wydzielenie jej z sieci publicznej. To sprawia, że technologia ta jest równie bezpieczna, jak technologie SDH, Frame Relay czy ATM. Jest przy tym nieporównanie bardziej funkcjonalna i efektywna z zakresie kosztów.

Sprawdź dostępność usługi oraz warunki cenowe